Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában hagyományos, nappali rendszerű neveléssel-oktatással indul a 2020/2021. tanév.

 

ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2020. szeptember 1. kedd

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG a járványügyi helyzetre tekintettel:

 • Az 1.  évfolyam és a 3.a osztály részvételével 2020. szeptember 1. kedd 8.00 óra.

Helyszín: az iskola udvara.

Kérjük az első évfolyamos tanulók szüleit, hogy gyermekenként 1 szülő vegyen részt a tanévnyitón a járványügyi szabályok szigorú betartásával (kézfertőtlenítés, távolságtartás, …).

 • A többi évfolyam tanévnyitójára osztályonként a tantermekben kerül sor, a szülők/ hozzátartozók jelenléte nélkül.

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

 

A tanulók az iskola bejáratait a következők szerint használják az iskolába érkezéskor és a távozáskor:

 • Az 1. és 2. évfolyam, valamint az 5. és 6. évfolyam az iskola főbejáratát;

 •  a 3. és 4. évfolyam, az épület ebédlő felőli bejáratát

 • 7. és 8. évfolyam az épület tornacsarnok felőli bejáratát használhatják.

 • Az iskolába érkezéskor a szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés kötelező!

 

A szülők gyermeküket a kapuig kísérhetik, és délután ott várhatják meg. A keleti szárnyon lévő alsós osztályok tanulói a keleti oldalon lévő kiskapun keresztül, a nyugati szárnyon lévő alsós osztályok tanulói a főkapun keresztül hagyhatják el az iskola épületét 16:00, 16:30, 17:00 órakor.

 

Szülő/gondviselő/ hozzátartozó az iskola udvarán és épületében nem tartózkodhat.

Személyes jelenlétet igénylő ügyintézés telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges.

 

ÓRAKÖZI SZÜNETEK

 

A járványügyi helyzetre tekintettel az óraközi szünetek rendszerében is változás lesz.

 • Az alsó tagozat a páratlan szünetekben (1.és 3. szünetben) valamint az irányított szabadidőben és napközi idején tartózkodhat az udvaron, az évfolyamok számára kijelölt területeken.

 • A felső tagozat a 2., 4. és az 5. szünetben és a tanulószoba és napközis foglalkozások meghatározott idején tartózkodhat az udvaron az évfolyamok számára kijelölt területeken.

 • A szünetekben kerülni kell a csoportosulásokat, ügyelni kell a távolságtartásra. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET

 

 • A tanulók az alsó és a felső tagozaton is  a tanítás ideje alatt saját tantermükben tanulnak. Ez alól az angol a testnevelés és az informatika és a hit-és erkölcstan órák képeznek kivételt.

 • A tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges.

 • A közösségi terekben amennyiben a megfelelő távolságtartás nem biztosított a maszk viselése ajánlott.

 • A mosdóhelyiségekben, a tantermekben, az ebédlő előtt szappanos kézmosásra van lehetőség, melyet vírusölő kézfertőtlenítővel egészítünk ki.

 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően a szappanos kézmosás kötelező.

 • Az intézménybe lépők szigorúan tartsák be az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés

 •  A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a büfé előtt a közösségi terekben, a mosdókban, illetve az öltözőkben.

 • A személyi higiéné, alapvető szabályairól a gyermekek osztályfőnöküktől kapnak részletes, az adott korosztály számára megfelelő szintű tájékoztatást.

 • Nyomatékosan kérjük a szülőket, amennyiben gyermekükön betegség jeleit tapasztalják, semmiképpen ne hozzák iskolába.

 • Az épület helyiségeinek fertőtlenítése folyamatosan történik.

 • Kérjük a szülőket, hogy kerüljék az intézmény kapui előtti csoportosulásokat, gyermekükért a szükséges időpontban ( 2. sz. mellékletben a szülők által megjelöltek alapján a pedagógus kíséri ki az alsós tanulóinkat) érkezzenek csak.

 

16 ÓRÁIG TÖRTÉNŐ BENNTARTÓZKODÁS

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében „az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.”

A 46.§ (1) a) bekezdése alapján „a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon”.

A fentiek értelmében az iskola egyéb foglalkozásait tizenhat óráig szervezzük, melyeken minden tanuló számára kötelező a részvétel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 55.§ (1) bekezdése lehetőséget ad az igazgatónak arra, hogy a tanulót a szülő írásbeli kérelmére felmentse a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. A felmentésre akkor van lehetőség, ha a szülő azt írásban kéri, indokolva a távolmaradás okát a hét meghatározott napjairól, illetve a tanuló sajátos helyzetét.

2020. szeptember 13-ig a szülő írásbeli kérelmére, az osztályfőnökök elengedhetik a tanulót a tanítási órák után. Szeptember 16-tól erre csak a fentiek alapján kiadott igazgatói felmentéssel van lehetőség, melyhez az írásbeli kérelmet az osztályfőnököknek 2020. szeptember 10-ig lehet leadni.  Az 1. sz. melléklet kitöltésével kérelmezhetik a szülők, gyermekük 16 óra előtti foglalkozások alóli mentesítését.

 

 

TANULÓK INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA

 

Kérjük, hogy a tanulók lehetőség szerint 7.30 és 7.50 között érkezzenek az intézménybe. Természetesen indokolt esetben a gyerekek felügyeletét 7.00-tól biztosítjuk, 7 óra előtt nevelői ügyelet nincs az intézményben.

 

Kérjük, hogy a szeptember 1-től kitölthető 2. sz. melléklet kitöltésével nyilatkozzanak a szülők arról, hogy gyermekük mikor érkezik és távozik az intézményből.

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről szakorvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 • A módosított Házirendünk szerint a szülő 10 tanítási napról való hiányzását igazolhatja gyermekének.

 

Felhívjuk a szülők és tanulóink figyelmét arra, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról, gyermeküket az intézménybe ne hozzák be.  A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza bármilyen betegséget követően.

 

ONLINE ÜGYINTÉZÉS ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSE

 

 • A kialakult vírushelyzet miatt az online ügyintézést tekintjük elsődlegesnek tekinteni

 • A személyes kontaktus minimalizálása érdekében kérjük, hogy 0630/5733429 telefonszámon előzetesen egyeztessenek időpontot, amennyiben mindenképpen személyes ügyintézés szükséges.

 • Kérjük, hogy iskolalátogatási igazolások kiadása iránti igényüket az iskolalatogatasi@bemnyiregyhaza.hu  email címen igényeljék meg, a gyermek nevének és osztályának megadásával, majd azt válasz e-mailben megküldjük Önöknek (ellenőrizzék a SPAM mappát is). Amennyiben eredeti példányra is szükségük van, kérjük jelezzék az e-mailben és azt a kérelem elküldését követő napon iskolánk portáján átvehetik.

 • Kérjük Önöket, hogy 2020. szeptember 01-től elérhető www.adatlap.bemnyiregyhaza.hu weboldalon található 1-5. mellékletet mielőbb töltsék ki és az elküld gombra kattintva véglegesítsék!

 • Amennyiben nincs lehetősége az online kitöltésre, akkor papír alapon kérje gyermeke osztályfőnökétől.

 

Tisztelt Szülők!

 

Az osztályfőnökök a szülői értekezletek időpontjáról és formájáról (online vagy személyes jelenlétet igénylő)  értesítik Önöket a szokásos fórumokon, melyek az első tanítási héten megszervezésre kerülnek. Kérjük, hogy vegyenek részt ezeken, hiszen minden fontos és lényeges információt itt tudhatnak meg a tanév indításával kapcsolatosan.

 

Mindannyiunk érdeke, hogy egymást biztonságban tudhassuk, vigyázzunk testi -lelki egészségünkre, és másokét ne veszélyeztessük. Ezért kérjük, hogy gyermekeikkel beszélgessek arról, hogy most, ebben a pandémiás helyzetben mennyire fontos a szabályok betartása, saját magunk és mások egészségének megóvása. Kérjük megértésüket, együttműködésüket, a szabályok betartását, hiszen ez közös érdekünk. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a Kréta napló üzeneteit, iskolánk honlapját, facebook oldalát, ezeken a fórumokon minden fontos információt megosztunk.  Számítunk Önökre, és Önök is számíthatnak Ránk!

 

Kedves Gyerekek!

 

Már nagyon várjuk, hogy találkozhassunk Veletek és a tanévet mindennapos iskolába járással teljesíthessük. Kérünk Benneteket, hogy Ti is tartsátok be a szabályokat, hogy mindannyian egészségesen és sikeresen zárhassuk majd a tanévet.

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Eredményes, egészségben gazdag, sikeres 2020/21-es tanévet kívánunk!

 

Vigyázzunk egymásra!

 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola nevelőtestülete