Alsós humán munkaközösség

Fenntarthatóság-témahét

1.a

Zsákban hozzák a meleget

Az egyhetes időszakban minden tanítási órán a témahét megjelölt témakörét tettük kézzelfoghatóvá a tanulóink számára.

Minden reggel zenés ráhangolódással kezdtük a napot. Emellett a nap fő témaköréhez tartalmilag illő kisfilmeket vetítettünk.

A projekthez kapcsolódóan külső helyszínen, virágosítással valósítottuk meg a gyakorlati részét a témahétnek.

A projekt végére az alábbi eredményeket tűztem ki célul:

  • A tavaszi természet jellemző jegyeinek élményszerű megismerése.

  • Időjárás megfigyelése, tapasztalatszerzés, népi időjárás megfigyelések.

  • Hagyományok, népszokások, jeles napok megismerése.

  • Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, előadói képesség fejlesztése

  • Tervezés, kivitelezés.

  • Kézügyesség, eszközhasználat fejlesztése.

  • Esztétikai érzék, kreativitás fejlesztése.

A témahetet a gyerekek munkáinak kiállításával zártuk, amelyet az iskola folyosóján nézhettek meg a szülők és a gyerekek.

   

Sajtosné Lippai Ágnes

1.b

Reflexió a fenntarthatósági témahétről

A témahét programja: „ZSÁKBAN HOZZÁK A MELEGET!”

A projekt a magyar kultúra és hagyomány megőrzésének fontosságát tartotta szem előtt.

Óráinkat különböző témákkal, bemelegítő játékokkal tettük érdekesebbé.

Tanulóink csoportokban végezték el a feladatokat.

Sándor, József, Benedekről szóló legendát, Weöres Sándor: Tavaszköszöntő című versét   dolgoztuk fel.

Zárásként a tanultakról gondolattérképet készítettünk, ezzel rögzítve ismereteinket.

Volt egyéni feladatmegoldás, cselekedtetés, együtt játszás,bemutatás,

Orosz Mária

2.a osztály

 

 

            A 2018/2019-es tanév Fenntarthatósági Témahetén belül az „egy csepp vízből” témát választottuk ki osztályunkkal. Úgy gondoltuk, hogy a Víz világnapját is belevéve gyarapíthatjuk a gyerekek meglévő ismereteit.

A heti magyar órákon a víz fontosságáról, a vízzel való takarékosságról olvastuk, játékos feladatokat oldottunk meg az interaktív tábla segítségével. Technika és rajz órákon kreatívkodtunk, mindenki elkészíthette saját akváriumát, melynek készítése közben a vízi állatok életéről is beszélgettünk, illetve az őket ért szennyeződésekről.

Saját kis füzetet készítettünk, melyben fontos információkat olvashatunk és másolhattunk le „Minden csepp számít” címmel.

A gyerekek nagyon aktívak voltak egész héten. Többen mesélték el saját tapasztalataikat, hogy mennyire formálta át őket a tanultak.

 

 

                                                                                                                      Heppné Kovács Barbara

 

 

 

2.b

REFLEXIÓ

Fenntarthatósági Témahét

Témánk a víz volt, mely jelen volt a magyar, rajz és technika órákon. „Az egy csepp vízből” letölthető óraterv adta az alapot, melyet a korosztály, az osztály szintjének megfelelően átdolgoztam illetve kiegészítettem.

Megjelent a víz a művészetekben: mesehallgatás, versolvasás és a vershez kapcsolódó illusztráció készítése során illetve vízzel kapcsolatos népdalokat énekeltünk.

A „Szervusz ponty!” játékkal megteremtettük a hangulatot az órához, ugyanakkor a koncentrációt is jól fejlesztette ez a játék.

Beszélgettünk a vízről, a Föld vízkészletéről, a vízivás fontosságáról illetve a hétköznapokban mit tehetünk a vízzel való takarékosság érdekében, hogyan óvhatjuk vízkészletünket, ezekhez használtuk az internetet is, mint ismeretforrást. Továbbá egy rajzos, szöveges feladatlap megoldásával rögzítettük, hogy „Minden csepp számít!”.

A közmondásokat, szólásokat párosítottunk - természetesen páros munkával-, ezek közül néhányat lemásoltak a gyerekeke illetve mímesen eljátszottak.

Lehocky János: A vizek fohásza című versét csoportmunkában dolgoztuk fel, melynek különlegessége, hogy verses formában nagyon szemléletesen, nagyon sok mindent megtudtak a gyerek a vízről, melyből néhány sort írásórán le is másoltak.

A témaválasztás jól kapcsolódott a március 22-i Víz Világnapjához, melyről szintén beszélgettünk.

Közel állt a gyerekekhez a téma. Szívesen végezték a feladatokat. Az órákon jelen volt a játék öröme, a csoportmunka során a tolerancia, bővült az ismeretük, a művészetek jelenlétével erősödött az érzelmi kötődésük és meglátták/belátták annak fontosságát, hogy a víz mekkora érték és óvjuk, vigyázzuk Földünk vízkészletét.

 

                                                                                                 Kurucz Valéria

2.c

 

A 2.c osztály a  „ZSÁKBAN HOZZÁK A MELEGET!” című projektet választotta.

Kolléganőmmel felosztottuk egymás között a tantárgyainkhoz kapcsolódó projekt részeket.

  A tanórák első részében a Sándor, József, Benedek napok körüli időjárás-jóslással foglalkoztunk. Megismertük a róluk szóló legendát, eljátszottuk hogyan érkeznek meg a zsákjukkal. amelyből feladatok, találós kérdések bújtak elő. A projekt lezárásakor gondolattérképet készítettünk.

 

 

3.a

 

A Fenntarthatósági témahét célja- a környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében- megismertetni a gyerekeket a Földünket fenyegető veszélyekkel. Ezek a veszélyek mind-mind a helytelen emberi magatartás, hozzáállás, szemlélet és a tudatlanság következményei. A szemléletváltásra talán a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Osztályunk ebben a tanévben a „Nézz szembe a szemeteddel!” című témakört választotta. A témahét hulladékkal kapcsolatos üzenete, hogy előzzük meg a hulladék keletkezését, de ha már elkerülhetetlenül keletkezik, elsősorban gyűjtsük és kezeljük szelektíven. Tanítási óráinkon tehát ehhez kapcsolódó ismeretekkel, feladatokkal, játékokkal találkozhattak a gyerekek.

Magyar irodalom órán elolvasták és feldolgozták a Föld meséje c. olvasmányt, majd egy interaktív párkereső memória játék segítségével a Földet fenyegető veszélyeket elevenítették fel.

Rajz órán elkészítették és a megfelelő színűre festették a szelektív hulladékgyűjtőket. Ezeket használtuk a tanterem hátsó falán kialakított „kiállítás” alapjául. A színes gyűjtőket kartonra ragasztottuk majd néhány mintadarabbal illusztráltuk, mi minden kerülhet a konténerekbe. A mintának szánt hulladékot a gyerekek hozták és válogatták alapanyaguk szerint.

Környezetismeret órán a Tudatos vásárló 12 pontja c. videóval ismerkedtünk meg.  A főszereplő Novák Péter ötletes képi megoldásainak köszönhetően nemcsak új ismeretekre tettünk szert, hanem vidám percekben is részünk volt. Ehhez szervesen kapcsolódott egy csoport munkában elvégzett feladat, ahol a gyerekeknek az említett 12 pontot kellett felidézniük és a szétnyírt mondatokat helyesen összeragasztaniuk. 

Ének-zene órán a Fülemüle zenekar: Ésszel szelektíven és az Alma együttes: Szuperkukák c. dalát hallgattuk meg. Mindkettőhöz választottunk 1-1 interaktív játékot, mellyel a válogatást gyakorolhatták. 

Magyar nyelv órán, egy szókereső játékkal idézték fel a környezetvédelem kulcsszavait.

 

Matematika órán a szöveges feladatokban és a szabályjátékokban jelent meg a szelektív hulladékgyűjtés.

A hét utolsó napján, technika órán az újrahasznosítás jegyében WC papír gurigából készítettünk játékot. Az „éhes béka”, egy ügyességi játék, melynek elkészítése nem haladta meg a gyerekek képességét s önfeledt, örömteli játékélményt tudott nyújtani.

Hisszük, hogy a Fenntarthatósági Témahét tanóráinak megtartásával a magunk eszközeivel és lehetőségeivel hozzájárultunk a diákok ismereteinek bővítéséhez, szemléletük formálásához. Jó volt látni, hogy a gyerekek milyen lelkesen vettek részt a feladatok megoldásában. Bízunk benne, hogy közös erőfeszítéseink eredményeként, tanítványaink hiánypótló, hasznos tudással gazdagodtak, melyeket beépítenek majd hétköznapjaikba.

 

 

 

 

 

                                                       Terebesiné Kiss Csilla

                                                       Róka Zsoltné Szinyei Krisztina

 

A Föld meséje

Egyszer volt, hol nem volt, volt a Világűrben egy bolygó. Messziről úgy nézett ki, mint egy kék üveggolyó. Irigykedve nézett rá a többi égitest, mert olyan gyönyörű volt.

A Nap nagyon- nagyon büszke volt rá, hiszen Õ melengette fényével minden reggeltől estig. Ápolta, nevelgette, figyelte, hogyan fejlődik rajta az Élet…

Gyönyörű kékségét a Földet borító tengerek, folyók, tavak adták. Smaragdszínben zöldelltek az erdők, mezők, barnállottak a felszántott földek, az állatok mozgalmassá tették, az emberek pedig annyit használtak belőle, amennyire életükhöz szükségük volt. Mikor a Nap beküldte fénysugarait a felhők alá mélyen, azok vígan jelentették, hogy a Földön minden rendben! Színpompásan virítanak a virágok, a fák termései éretten kínálják magukat, a vizek lakói vígan lubickolnak a kristálytiszta tengerekben, majmocskák ugrándoznak a fákon, minden élőlény boldogan éli világát.

Egyszer aztán megváltozott minden!

Az Ember, aki nagyon régóta békességben élt a növényekkel, állatokkal, hirtelen önzővé vált. Kényelmesen, bőségben akart élni, nem érdekelte, milyen hatása van új életének a  Földre.

Ha fázott, kivágta a fákat, hogy azok tüzénél melegedjen, de nem ültetett helyettük másikat! Kihalászta a vízből a halakat, mert éhes volt, de nem nevelt helyettük újakat. Leszakította az édes gyümölcsöket, de nem ápolta a termést adó növényeket, hogy teremhessenek újra. Önzése egyre nőtt!

Nagy házakban akart élni. Szép ruhákban akart pompázni. Gyorsan el szeretett volna jutni bárhová a Földön. Már nem volt elég a saját lába, járműveket talált ki magának. Nagy gyárakat épített, amiknek kéményéből dőlt a füst a tiszta levegőbe. A nagy hajóiból mérgező olaj szivárgott a tengerbe, felelőtlenül szétszórta a sok szemetet, levadászta az állatokat, és elfoglalta a helyüket.

A FÖLD SZENVEDETT!

A róla visszaverődő fényhírnökökkel a Naphoz kiáltott segítségért!

“Segíts! Az Ember észre sem veszi és elpusztít engem! Segíts kérlek, hogy megtisztulhassak, míg nem késő!!”

A Nap nagyon féltette a Földet, és folyton keresett, kutatott, mert nem tudta, hogyan segíthetne rajta.

Egyszer az egyik fényhírnök izgatottan jelentette: “Nap! Napocska! Találtam valakit, aki segíthetne a Földnek életben maradni! Igaz kicsi, az emberek gyereknek hívják, de nagyon sok van belőle! Képzeld! A gyerekek szeretik a Földet! Meglocsolják a virágokat, el ne hervadjanak. Télen a madárkáknak etetőt készítenek, éhen ne haljanak! Imádják az állatokat, simogatják, mosdatják, etetik őket, játszanak velük. Nem dobálják szét a szemetet! Sokat járnak az erdőbe, de nem tördelik az ágakat! Tudnak fára mászni, kedvesek, mosolygósak, szorgalmasak és legszívesebben folyton vízben lubickolnának a halacskákkal. Őket kérd meg, hogy segítsenek a Földnek megtisztulni, életben maradni!”

A Nap megértette az üzenetet és nem keresett tovább. Érezte, hogy a gyerekekre van szükség, és minden erejével őket kezdte tanítani: Színpompás virágokat szórt a lábuk elé, hogy a gyerekek megszokják a szép színes növényeket maguk körül. Egész nyáron egészségesre sütötte kis testüket, hogy legyen erejük télire. Titkos üzeneteket súgott a fülükbe, hogy lássák milyen gyönyörű a természet, amely szebbé teszi életüket és védjék minden erejükkel otthonukat, a Földet.

A Nap nem csalódott. A gyerekek megértették, milyen nagy feladat vár rájuk. Azóta szorgalmasan gyűjtik a szemetet, az óvoda kertjébe növényeket ültetnek, magocskákat keltetnek, kis kezük munkáját figyelemmel kísérik, minden saját termésüknek örülnek. Enni adnak az állatoknak, ha fészekből kiesett madárkát találnak, segítenek visszatenni a helyére.

A Nap megnyugodott. Gyors fényhírnököt küldött a Földhöz, biztató üzenettel:

“Ne félj KINCSEM! Megmenekülsz! Elhasznált, szenvedő tested védi sok-sok gyermek! Okos felnőtté cseperednek majd, és nem felejtik el mennyi szép élményt kaptak tőled, amikor még kicsik voltak. Ha majd felnőttek lesznek, akkor sem fognak cserbenhagyni téged. Megtisztítanak, és megtanulnak úgy élni rajtad csodaszép KÉK BOLYGÓ, hogy ne fájjon neked!”

 

3.b

Fenntarthatósági témahét 2019.

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön"
Ez az idézet egy nagyon bölcs indián szájából hangzott el sok-sok évvel ezelőtt, aki figyelembe vette fiai, unokái és az azt követő generációk érdekeit is. Ez a nagyon bölcs mondás összefoglalja a környezettudatos életmód lényegét. A fenntarthatósági témahét is ennek jegyében zajlott a 3.b-ben. Olvasásból remek lehetőség adódott a tankönyvben található ismeretközlő szövegek feldolgozásával és elemzésével. Az ősállatok, A nagy varázsló, Kincsünk a víz, A levegő című olvasmányok segítették összegezni környezetismeret órán illetve az előzetes gyűjtőmunka során megszerzett ismereteiket. Igyekeztem változatos munkaformákat (önálló, páros, csoport és frontális munka) szervezni. Erkölcstan órán Albert mondja, a természet jobban tudja c. rajzfilm sorozat A víz körforgása c. epizódot hívtuk segítségül az információk összegzésére, ezután beszélgetés során mondták el a gyermekek gondolataikat. 15 perc állt rendelkezésükre, hogy csoportokban dolgozva lapbookot készítsenek arról, mit tehetnek gyermekként környezetük védelmének érdekében, az óra utolsó perceiben a beszámolók követtek. Meglepően tájékozottak környezetvédelem, a környezetszennyezés problematikája körében már a harmadikos kisdiákok. A készség (ének, technika) órák is lehetőséget adtak a témahéthez való csatlakozásra.

Környezetünk megóvása nem korlátozódhat egyetlen hétre, de alkalmat ad a figyelem felkeltésre. Nagyon sok múlik azon, hogy időben kialakítsuk azokat a szokásokat, amelyek környezettudatok, felelősen gondolkodó felnőttekké formálja őket.

Ujhelyiné Magyari Zsuzsa

 

 

3.c

Intézményünkben hagyományuk van a témaheteknek, amelyek a tananyag komplex elsajátításának olyan lehetséges formái, amikor egy választott tárgykört a diákok - egy teljes tanítási hét rugalmas időkeretében, az iskolában és iskolán kívüli helyszíneken - változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök, eljárások segítségével dolgoznak fel.
Az idei tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódtunk március 18-22 között, és a Víz- A vízipók birodalmában projektet választottuk. A központilag kidolgozott anyagot saját programokkal színesítettük azzal a céllal, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez ezt a témát. A3. c osztályban az egyhetes időszak minden pillanata a témahét gondolatai körül forgott, programjaink a megjelölt témakört tették kézzelfoghatóvá.

Programjaink:
1. A vízipók birodalmában- kisfilm vetítése

2. Kik laknak a tavakban?„akvárium készítése

3. Fedezz fel egy vizes élőhelyet! Látogatás a Bujtosi tóra-Vizes élőhelyek állatainak megfigyelése, megismerése.

4. Egy csepp vízből- Vízvizsgálat

5. Víztakarékosság, vízvédelem – plakátkészítés

 

3.d

 

Osztályunk már a 2016/17-es tanévben osztályunk részt vett a programban. Akkor az állatok témakörét dolgoztuk fel. Az idei tanévben „Vízipók birodalmában” projektre esett a választás. A témaválasztás indoklása: a tanulók környezetismeret órán megismerkednek a hazai élővilággal, osztályunk abban a kiváltságos helyzetben volt/van, hogy a NYÍRVV jóvoltából ősszel megismerkedhetett a tavak flórájával és faunájával. A projekt részleteit az órarendhez igazítottuk. A testnevelés kivételével ez minden órán megvalósult.

Magyar nyelv és irdalom: A hetet témaindító beszélgetéssel kezdtük. Ezek spontán gyermeki megnyilvánulások voltak a tavakat, vizeket illetően. Nyelvtan órák keretében előzetes ismereteinkre támaszkodva beszéltünk a különböző szófajokról, kiemelve az igéket és a főneveket. A nyelvtan órán kitalált történetet kicsit kiegészítve, hosszabban fogalmazás órán leírtuk a füzetbe. Mindkét órán megtörtént a helyesírási készség-, a kifejezőkészség fejlesztése. Megbeszéltük, hogy írásban mire kell a főnevek írásánál. A hét folyamán asszociációs játékokat játszottunk, a víz témakörében, kiemelve a védelmét. Elmesélték nyaralási és pecázási szokásaikat. Olvasás órán megismerkedtünk a víz különböző formáival, amivel a természetben találkozhatnak a gyerekek. A természetet nagy varázslóként aposztrofáltuk. Megismerkedtünk Földünk történetével, a vízi állatok kialakulásával az Egyszer volt az … ember c mese segítségével. Pénteken szövegértő lap segítségével adtak számot tudásukról.

Írás: A heti írás óra során j-ly-s állatokat, növényeket gyűjtöttünk, szóláncot játszottunk, majd azt lemásoltuk emlékezetből.

Matematika: A víz témakör alkalmas a szorzó-és bennfoglaló tábla, az alapműveletek gyakorlására. Szöveges feladatok segítségével számoltuk ki a víz mennyiségét, térfogatát. Összeadtunk, kivontunk, alkalmaztuk a zárójelet, a szöveges feladatok megoldási mechanizmusát.

Környezetismeret: Ellátogattunk a Bujtosi tóhoz, megfigyeltük a tó élővilágát, növényzetét. Megfigyeltük a víz tisztaságát, illetve, hogy a tó környékén milyen tisztaság van. egy flakonba vizet vittük vissza az iskolába, megfigyeltük

Etika: Az órán megbeszéltük, hogy gyerekként mit tehetünk az egészséges ivóvíz megóvása érdekében. Mit kell tennünk a pazarlás elkerülésére. Ha én vízügyi szakember lennék..asszociációs játékot játszottunk. Mit tennénk, ha vizet juttathatnák a vízben szegény területekre?

Rajz:Rajzból duplikált óra van, mely lehetőséget ad hosszabb munkák megtervezésére, kivitelezésére is. Tanárnő vezetésével környezetvédelmi plakátot terveztek, melynek a címe:

” A víz védelmében”.  A gyerekek csoportmunkában dolgoztak. Az órák második részében a tavak élővilágát jelenítették meg. Nagyon ötletes munkák születtek.

Ének: Megtanultuk a Vízipók csodapók és a Nagy ho-ho-ho horgász c dal szövegét és ritmusát, majd el is játszottuk.

Angol: A kollega készségesen segített a heti projekt megvalósításában. A gyerekek vízi állatok és növények neveit tanulták meg, nemcsak az ismert, hanem a ritkább növényeket is , lerajzolták őket, memória kártyák segítségével memorizálták neveiket.

TechnikaAz angol órán megismert halakat, kinyírták papírból és cipősdoboz felhasználásával akváriumot készítettek és kiállítást is rendeztek meg megválasztották a legszebben megalkotott akváriumokat.

Összegzés:

A témahét végére a gyerekek egye sűrűbben kérdezték mikor megyünk legközelebb a tóhoz.

A gyerekek igen fogékonyak voltak a témaválasztást illetően, sokan a témának köszönhetően figyelnek oda az édes-és ivóvíz védelmére.Másolás során jobban odafigyeltek a helyesírási pontosságra illetve az nyelvtan füzet küllemére. Hangos olvasás során-mivel sokszor olvastuk, egy versenyt is hirdettem, melynek a „Vízesésolvasás” nevet adtuk: Az olvasás lényege, aki a legtovább olvassa hibátlanul a megismert szöveget az olvasásból kap ötös érdemjegyet. Egymás után jelentkeztek a következő olvasó szerepére.. Sok helyesírási szabályt alkalmaztunk. Könnyű volt összedolgozni a kollegákkal. a tanulók élvezték a számunkra kötetlen órákat, az etika, a rajz és a technika órát.

 

4.a

A víz világnapja

 

Iskolánkban fenntarthatósági hét keretein belül emlékeztünk meg a víz világnapjáról. A 4.a osztály tanulói izgalmas prezentáció segítségével szereztek új ismereteket földünk vízkészletéről és a jelenleg is folyó környezetszennyezésekről.

Technika órán plakátokat készítettünk csoportmunkában, melyekkel a tanulók a környezetszennyezésre hívták fel a figyelmet. A plakátokat elkészítésük után bemutatták egymásnak.

Olvasás órán Petőfi Sándor: A Tisza című versével ismerkedtünk meg, mely a víz pusztító erejére és a természet iránti tiszteletre nevelte tanulóinkat.

Napközis foglalkozáson, kötetlen beszélgetés során a gyerekek elmondták véleményüket a környezetszennyezésről, az édesvíz készletünkkel történő felelőtlen gazdálkodásról. A háztartáson belüli takarékos vízgazdálkodással kapcsolatos ötleteket fogalmaztunk meg.

Összességében a gyerekek fogékonyak voltak a témával kapcsolatban, a feladatokat szívesen hajtották végre. Megértették a környezetvédelem fontosságát, a vízzel való tudatos gazdálkodás jelentőségét.

 

 

 

4.b

 

A 4. b osztállyal ebben a tanévben is részt vettünk a fenntarthatósági témahét programsorozataiban.

Idei témahetünk címe:,,Zsákban hozzák  a meleget”

A project célkitűzése:A magyar kultúra és hagyomány megőrzésének fontosságát szem előtt tartva tanóráink a  Sándor,József,Benedek napok körüli időjárással és az ahhoz kapcsolódó népi hiedelmekkel ismertették meg változatos feladatokon keresztül tanulóinkat.Szövegértő olvasás keretén belül legendát olvastunk  Sándor ,József,Benedek Szentekről,ahhoz kapcsolódóan i-h állításokat kellett megfejteniük a gyerekeknek.Közmondásokat gyűjtöttünk a tavaszi időjárással  kapcsolatosan ; megbeszéltük,eljátszottuk és értelmeztük ezek  jelentését.Ehhez kapcsolódóan verset másoltak, gondolattérképet készítettek,találós kérdések segítségével fejtettek meg egy-egy természeti jelenséget.Szófelhőből beceneveket gyűjtöttünk időre,a természeti jelenségek rokon értelmű kifejezéseihez jelzőket kerestünk.(szókincsbővítés)Technika órán pedig csapadékmérő készítésére is sor került.(Még várjuk az esőt, hogy meg- mérhessük a leesett csapadék mennyiségét)A témahét megtervezett feladatait  a gyerekek nagyon élvezték. Szívesen és örömmel dolgoztak csoportmunkában. Szeretik tanulóink ezeket a tanórákat,melyek kiszakítják őket a mindennapok gyakorlatából,és más oldalról is gyarapodik tudásuk,szélesedik látókörük.

 

               

 

                                                                     Dr. Karmacsiné Török Andrea 4.b

4.c

2018/2019. tanév Témahét reflexiója

 

Az idei tanévben (március 18-22.) a 4. C osztályban a Témahét keretében a közlekedéssel foglalkoztunk a tanulókkal.

A délutáni napközis foglalkozások alkalmával sétát tettünk a városban, megfigyeltük a gyalogos közlekedést, megismerkedtünk az útjelző táblákkal. Az iskolába visszatérve megbeszéltük a látottakat, foglalkoztunk az útjelző táblák jelentéséve. Kiemeltük a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat.Megnéztük a Közlekedj okosan! Című animációs ismeretterjesztő kisfilmet, majd az ott látottakat megbeszéltük, összehasonlítottuk a séta során szerzet tapasztalatokkal. Fontosnak tartottam kiemelni, hogy már egyre gyakrabban fognak önállóan közlekedni, ezért nagyon fontos, hogy ismerjék a szabályokat és tartsák be azokat. Közlekedési TOTÓ megoldásával játékos formában ellenőrizhette mindenki a tudását a témával kapcsolatban.

A séta során szerzett élményeket, megfigyeléseket rajz órán szabadon választott technikával megjelenítették a tanulók, majd beszámoltak a munkájukról. A képek elemzése során ismét beszélgettünk a helyes közlekedés szabályairól.

 

 

Az órán készült munkákból a tanteremben kiállítást rendeztünk.

 

Nyelvtan órán közlekedéssel kapcsolatos szövegben keresték az igéket, majd beszélgettünk a helyes és helytelen közlekedésről. Rámutattunk a biztonság fontosságára, a szabálytalanság veszélyeire. Fontosnak tartottam a szabályos közlekedés tudatosítását, mivel egyre gyakrabban fognak önállóan közlekedik.

 

 

 

Runyainé Nagy Judit

6.jpg
4.jpg
13.jpg
14.jpg
9.jpg
11.jpg
3.jpg
1.jpg
12.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg