Kedves Szülők!

A 2020-21- es tanév másként, másképp kezdődött, mint amit vártunk, mint amit szerettünk volna. Sajnos a kialakult és fokozódó vírushelyzet miatt folyamatosan szükséges Intézkedési Tervünk módosítása, új szabályok bevezetése. Köszönjük, hogy a mostani rendkívüli helyzetben együttműködnek velünk, segítik és támogatják munkánkat. Betartják  az intézkedési tervünkben foglalt szabályokat.

Köszönjük, hogy Önök is fontosnak tartják, hogy a beteg gyermekek távol maradjanak a közösségtől míg meg nem gyógyulnak. Ebben a nehéz és mindannyiunk számára új helyzetben különösen fontos, hogy jobban oda figyeljünk és vigyázzunk egymásra.

Sajnos most egy ideig nem szervezhetjük meg a megszokott módon rendezvényeinket, programjainkat. Ezeket a lehetőségek és a szabályok figyelembe vételével továbbra is szeretnénk megszervezni. Sajnos személyesen nem lehetnek részesei programjainknak,  de iskolánk honlapján és facebook oldalán igyekszünk folyamatosan minél több hírt és információt megosztani Önökkel. Kérjük kísérjék figyelemmel! 

 

Honlapunkra felkerült a módosított Intézkedési Tervünk, kérjük, hogy ismerjék meg és továbbra is közösen tartsuk be az abban foglaltakat, hogy a tanévet a hagyományos módon egészségesen fejezhessük be. Ebben az intézkedési tervben szerepel a 2020. október 1-től kötelezően bevezetésre kerülő lázmérőzés szabály rendszere is.

 

Köszönöm együttműködésüket!


Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra! Jó egészséget, kitartást, és sikeres tanévet kívánunk!

Az iskola dolgozói nevében: Dr. Baloghné Mester Éva

                                                     intézményvezető

Kedves Szülők!

 

Minden tanév újabb és újabb feladatokat hoz. Ez a mostani különösen sok új kihívás elé állít mindannyiónkat. Szükség lesz a fegyelmezett magatartásunkra, kiemelt figyelmükre, a türelmünkre, a példamutatásukra. Közös munkánk során a partneri együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat a gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely a legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket felszínre hozza, személyiségüket harmonikussá teszi.

Sajnos a 2020/21-es tanév nem úgy kezdődött, mint, amit megszoktunk és vártunk, de itt vagyunk az iskolában, együtt vagyunk a gyerekekkel és nagyon számítunk Önökre! Számítunk az együttműködésükre, támogatásukra. Most a vírushelyzet miatt sok olyan szabályt kell betartanunk, ami fontos ahhoz, hogy biztonságosan együtt lehessünk és sikeresen, egészségesen zárhassuk majd a 2020-21-es tanévet. 

Kérem, hogy ismerjék meg és tartsák be azokat a szabályokat , amelyeket a  „Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában a 2020/2021. tanévben, a járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési terv” tartalmaz. Ezen dokumentumot Iskolánk honlapján megtalálhatják, valamint a Kréta Naplón keresztül is eljuttatunk Önöknek.

Most különösen fontos, hogy közös erővel tegyünk azért, hogy a szabályok betartásával, fegyelmezett magatartással, hagyományosan és egészségesen zárhassuk majd a tanévet. Ezért, kollégáim nevében is kérem, hogy gyermekeikkel beszéljék át azokat a szabályokat, amelyeket közösen be kell tartaniuk. Mi pedagógusok mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott féltett kincseik - gyermekeik – biztonságban legyenek iskolánkban, és számítunk az Önök együttműködésére.

Az Intézkedési Terv néhány fontos pontjára szeretném felhívni a figyelmüket, melyek tanulóink biztonságát szolgálják:

 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Személyes jelenlétet igénylő ügyintézés telefonon előre egyeztetett időpontban, maszkban és kézfertőtlenítést követően lehetséges.

 • A szülő köteles az iskolát (osztályfőnököt) azonnal értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, karanténba került. 

 • Jelezni szükséges azt is, ha egy tanuló HATÓSÁGI KARANTÉNBA került. Fontos az osztály megjelölése, illetve az, mettől meddig tart a hatósági karantén.

 • Törekedni kell a csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 • A tanulói csoportok a tanév folyamán saját, állandó tantermekben tartózkodnak.

 • Lehetnek olyan zárt térben zajló iskola rendezvények, ahol az iskolavezetés valamennyi résztvevő számára előírja a maszk kötelező és szabályszerű használatát.

 • A közösségi terekben huzamosan egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi terekben, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk/kendő viselése. Ennek kötelezővé tétele függhet az aktuális járványügyi helyzettől.

 • Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket későbbre kell halasztani, vagy a kivitelezés idejét, módját a járványügyi helyzetnek megfelelően módosítani szükséges.

 • Osztálykirándulásokat a tanév első félévében nem szervezünk, azokat a járványhelyzet alakulásának függvényében a 2. félévre szervezzük.

 • Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.

 • A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

 • Az épületekbe való belépésnél vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kötelező használni.

 • A szociális helységekben és a tantermekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és a papírtörlők használatát.

 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

 • A járványügyi helyzetre tekintettel az óraközi szünetek rendszerében is változás lesz.

Az alsó tagozat a páratlan szünetekben (1.és 3. szünetben) valamint az irányított szabadidőben és napközi idején tartózkodhat az udvaron, az évfolyamok számára kijelölt területeken.

A felső tagozat a 2., 4. és az 5. szünetben és a tanulószoba és napközis foglalkozások meghatározott idején tartózkodhat az udvaron az évfolyamok számára kijelölt területeken.

A szünetekben kerülni kell a csoportosulásokat, ügyelni kell a távolságtartásra.

 • Amennyiben egy gyermeknél, fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 • Az a gyermek, tanuló bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

 • A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

 

Mindennapi munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóink más osztályok tanulóival ne keveredjenek, hogy megelőzzük a tanulók csoportosulását, tartsuk a megfelelő védőtávolságot.

Kérem Önöket, hogy ezekre az iskolán kívül is ügyeljenek. Fokozottan kísérjék figyelemmel, különösen a felsős tagozatos tanulóink esetében, hogy a tanítási időt követően szabad idejüket hol, és milyen tevékenységgel töltik, hiszen ekkor is fontos a biztonsági szabályok betartása, a csoportosulások elkerülése, a távolságtartás.

Kérem, gondolják át, milyen rendezvényre, programra, szabadidős elfoglaltságra viszik el, és engedik el gyermekeiket, mindannyiunk biztonsága és egészségének megóvása érdekében.

Felelős magatartásunkkal, a szükséges biztonsági intézkedések betartásával sokat tehetünk azért, hogy sikeresen, egészségesen és hagyományos módon fejezhessük be ezt a tanévet.

Kérem, hogy bízzanak tanítóinkban, tanárainkban. Szeretném megkérni Önöket, hogy segítsék munkánkat! Kérem Önöket, osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat. Beszéljük meg a problémákat, és tegyünk közösen a megoldásért! Forduljanak bizalommal hozzánk kérdéseikkel, javaslataikkal!

Kérem együttműködésüket, következetességüket, türelmüket. Együtt minden sikerülni fog!

Most az új tanév kezdetén a mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, közösen elért és megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal együtt pedig jó csapatmunkát kívánok!

Egészségben és sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánok!

 

Dr. Baloghné Mester Éva

intézményvezető       

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now