top of page

Iskolánk bemutatása

A Bem József Általános Iskola államosításkor-1948-ban-a 3-as számot kapta, ekkor 1000 tanulója és 36 pedagógusa volt. 1963-ban vette fel a Bem József nevet. Az államosításkor az egyházi iskolák épületeit és szolgálati lakásait kapta meg az intézmény. Ekkor 3 épületben két különböző helyen (Kálvin tér, Bethlen G. Út) 19 tanteremben kezdte meg működését a „3-as”. Az 1970-es évek végén és a 80-as években jelentős változások történtek: fűtéskorszerűsítés, belső átalakítások.

 

1988-ban költözött az iskola jelenlegi épületébe, mely 25 tanteremmel, csoportszobákkal, tankonyhával, két klimatizált informatika teremmel a város egyik - lelátóval rendelkező - legnagyobb tornacsarnokával, sportudvarral, könyvtárral és 600 főt kiszolgálni képes konyhával rendelkezik.

 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázati és saját forrás bevonásával korszerűsítette iskolánkat. 2014 őszén, mintegy 125 millió forintból hőszigetelték és új színre festették az iskola homlokzatát, kicserélték a régi, elavult külső nyílászárókat. Megtörtént az épület külső szigetelése, korszerűsítették a fűtési rendszert. Az energetikai felújítások mellett a tornacsarnok is korszerűsödött. Új parkettát, lelátói padokat kapott a csarnok. Az öltözők is felújításra kerültek. A korszerűsítések, felújítások folyamatosan tovább zajlanak a Nyíregyházi Tankerületi Központ támogatásával.

 

Az iskola hagyományos oktatási-nevelési szerepei átalakultak. Olyan fiatalokat szeretnénk útra bocsátani, akik rendelkeznek az életben való boldoguláshoz és az érvényesüléshez
szükséges ismeretekkel, tudással, képesek egy életen át tartó tanulásra, a kreatív gondolkodásra, az új ismeretek befogadására, más népek kultúrájának megismerésére. Mindennapi munkánk során az élményszerű játékba épített oktatást, a gyakorlati ismeretek elsajátítását helyezzük előtérbe.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodából iskolába kerülő első osztályos tanulóink fokozatosan, lépésről-lépésre szokjanak bele az iskolai életbe, meg legyen a szükséges átmenet. Ehhez elsődleges eszközünk a játékba ágyazott tanulási folyamat.  

 

Az új évezred követelményeinek megfelelően az informatikai eszközök használata beépül a mindennapi tevékenységünkbe. 22 tantermünk interaktív táblával felszerelt. Minden napi munkánk során, a robotika is nagy hangsúlyt kap a nevelő-oktató munkánkban.
 

Iskolánk arculatát az 1978-ban indult idegen nyelvi és az 1988-ban indult emelt szintű testnevelés képzés teszi sajátossá. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a sportban
is legyen sikerélményük tanulóinknak, hiszen a különböző területen elért eredmények hozzásegítik őket személyiségük kibontakoztatásához.

 

Az angol nyelv tanítása az 1-3 évfolyamokon, fakultatív módon, 5-8. évfolyamokon emelt (heti 5 óra), középhaladó (heti 4 óra) és normál (heti 3 óra) óraszámú csoportokban folyik. A csoportokba 4. évfolyam végén szintfelmérés alapján válogatjuk ki a tanulókat. Az emelt óraszámú nyelvoktatásban részesült tanulóink kiemelkedő eredményeket érnek el városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken. 7. és 8. évfolyamos tanulóink közül évente 20-25 tanulónk tesz középfokú nyelvvizsgát.  Az itt végzett nyolcadikosainkat szívesen várják a gimnáziumok angol nyelvi tagozatos osztályai is.

 

Ereasmus programjaink keretében, több országgal kapcsolatot ápolunk. A gyerekek angol nyelven tartják a kapcsolatot. Ezen programunk is segíti az idegennyelvi komunikáció fejlesztését. Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a RZESZOW-i 27.sz. Iskolával, Lengyelországban. Tanulóinknak rendszeresen tanulmányi utat szervezünk, ahol gyakorolhatják az angol nyelvet.

 

1989-től az új épület adottságaira építve - nemzetközi szabványméretű tornacsarnok - az angol mellett testnevelés tagozat kezdte meg munkáját 1-4. évfolyamon mindennapos testneveléssel, 5-8. évfolyamon röplabda, illetve kézilabda sportágakban, szintén heti 5 órában választható jelleggel. Foglalkozunk lány röplabda és fiú kézilabda utánpótlás neveléssel. A játékos sportversenyek keretében (2013-ig az alsó tagozaton), valamint jelenleg is a lány röplabdában és a fiú kézilabdában országos versenyekig jutnak el tanulóink. Több tanévben is sikerült a Magyar Köztársaság diákolimpiai bajnoki címeit begyűjteni. Ezekből a sportágakból számos ezüst-, illetve bronzérmet is szereztek tanulóink. Több elismert és kiváló sportoló pályafutása a Bemből indult el.

Bekapcsolódtunk a Kézilabda az Iskolában országos programba. A program célja: a kézilabda sportág megszerettetése, iskolai tömegbázis kiszélesítése, minőségi tehetséggondozás és a gyerekek mozgásigényének kielégítése.

 

Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód, és a rendszeres testmozgás megszerettetésére.

 

Nevelő-oktató munkánk során kiemelt szerephez jutnak a Vöröskereszt tevékenységével rokon ismeretek. Büszkék vagyunk arra, hogy 2012 áprilisában, eddigi munkánk elismeréseként a megyeszékhelyen elsőként elnyertük a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája címet. A Bem József Általános Iskola töretlen lelkesedésének és hosszú évek kitartó munkájának köszönheti ezt a megtisztelő címet, hiszen számos alkalommal szerveztünk és szervezünk véradást, adománygyűjtést. A területi és megyei elsősegélynyújtó versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el az intézményünk tanulói, a bázisiskola program pedig lehetőséget teremt arra, hogy diákjaink, dolgozóink és a szülők a Magyar Vöröskereszt tagjaivá váljanak.

 

Nagy gondot fordítunk az alapkészségek fejlesztésére, a tehetségek kibontakoztatására.

 

Iskolánk, tehetséggondozó munkánk eredményeként 2020-tól elnyerte az Akkreditált Kíváló Tehetségpont címet. Ezen falak között már több ezer gyermek vált ifjúvá, akiknek az itt töltött évek, az itt szerzett élmények meghatározták pályájukat, életüket.

 

Fontosnak tartjuk a tanulási nehézségekkel küzdők rendszeres segítését, fejlesztését. Felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat tartunk. Gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segíti a munkát.

 

A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését teszik lehetővé az iskolánkban működő délutáni foglalkozások. Szülői és tanulói igények alapján szakköröket, sportolási lehetőségeket biztosítunk tanulóink számára.

 

Iskolánk elnyerte az Örökös Boldog Iskola címet. Mindennapi munkánk során a pozitív megerősítésre helyezzük a hangsúlyt. Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák feladatai, játékai, kibontakoztassák a derűt és életszeretetet hogy gyermekeink így a jövőben, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes, rugalmasan gondolkodó, pozitív  emberré váljanak.

 

Dr. Baloghné Mester Éva

Intézményvezető

logo.jpg
unnamed.jpg
boldogiskola.png
bottom of page