SZÜLŐKNEK

Tisztelt Szülők!

A jelenlegi járványhelyzet miatt a fogadóórákat csak online formában tudjuk megtartani. A szülők a KRÉTA naplón keresztül, vagy e-mailben tudnak kommunikálni a szaktanárokkal. Ezen kívül lehetőség van a „google meet” felületén való kapcsolatfelvételre a mellékelt táblázatban megadott időpontokban. Ehhez szükséges, hogy a fogadóórát megelőző nap 12 óráig a szülő a pedagógus e-mail címén jelezze részvételi szándékát. A pedagógus visszajelzést küld az időpont elfogadásáról, a kapcsolatfelvétel módjáról.

A mellékelt táblázat tartalmazza tanáraink fogadóóráinak időpontját, és a hivatalos e-mail címeket. Bármely probléma esetén forduljanak bizalommal az osztályfőnökhöz.

Köszönjük szíves együttműködésüket!

Kapcsolat


Dr. Baloghné Mester Éva

Intézményvezető

 

4400 Nyíregyháza

Epreskert utca 10.

Tel.: 42/512-866

        30/0755930

e-mail: nyhbemisk@gmail.com

Tájékoztatás általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról

 

A nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel, az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött. 

 

A Korm. rendelet 1. §-a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától 18. életéve betöltése napjáig.

 

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról a 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76220.269622 

 

linken elérhető.